YENİ DÖNEMDE BİRLİKTE VE DAHA İLERİYE

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Tesco Kipa işçileriyle Ankara’da toplantı yapıldı

Sendikamız Tez-Koop-İş, Tesco Kipa’da toplu sözleşme yetkisinin kesinleşmesi üzerine, sözleşme ön hazırlıkları kapsamında Kipa işçileriyle genel bir toplantı gerçekleştirdi.

Ankara’da Türk-İş Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılan toplantıya Türkiye’nin dört bir yanından gelen Kipa işçileri katıldı.

Tesco Kipa’da 2003 yılından bugüne sürdürülen mücadelenin anlatıldığı video gösterisinin ardından bir konuşma yapan Genel Başkan Osman Gürsu, sendikal örgütlenme sürecinde gösterilen özveri ve direnç için teşekkür etti. Gürsu konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Değerli Kipa işçileri,
Sizlerin 2003 yılından bugüne 9 yıldır sürdürdüğü örnek demokratik sendikal mücadele, dayatmalara boyun eğmemenin, asla ve asla diz çökmemenin dosta-düşmana gösterildiği bir mücadeledir. Ve yine bu mücadele emekle örülmüş, geliştirilmiş, özveriyle ve onurla büyütülmüştür.

Sizleri bu örnek tutumunuz ve mücadeleniz için bir kez daha kutluyor ve bu sürece emek ve destek veren tüm Kipa işçilerini; sendikamızın tüm üye, temsilci ve eski ve yeni tüm yöneticilerini; bizlere somut destek sağlayan tüm sendikaları ve demokratik kuruluşları; uluslararası üst örgütümüz Küresel Sendikalar Birliği UNI kapsamında kurulan Tesco-Kipa Küresel İttifak üyelerini bir kez daha saygıyla anmayı borç biliyor ve teşekkür ediyorum.

 

 

Değerli arkadaşlar,
Türkiye, sendikal hak ve özgürlükler açısından kısıtlı ve yasaklı bir ülke görünümünden ne yazık ki kurtulamamıştır. Bir yandan yüzde 25’lere varan gerçek işsizlik, diğer yandan milyonlarca insanın korunmasız ve güvencesiz çalıştırılması; sendikal hak ve özgürlüklerini tam olarak kullanamamaları içiçe geçmiş birer toplumsal olgu durumundadır.

Tüm bunlara, toplu sözleşme sürecinin karmaşıklığı,
-İşverenlerin bu süreci geciktirmek için uyguladıkları anti-demokratik taktikleri,
-Grev hakkına getirilen kapsamlı yasakları,
-Esnekleştirme uygulamalarıyla, çalışma yaşamını çok daha kırılgan duruma getirme girişimlerini de eklemek gerekir.

Oysa sendikalar ve tüm emek örgütleri demokrasilerin olmazsa olmaz kurumlarıdır, örgütleridir.

Çünkü onlar olmaksız hak arama yolları tıkalıdır, aşılamaz uçurumların yarattığı tehlikelerle doludur.

Çünkü, sendikaların ve emeğin baskı altında tutulduğu bir düzen, kara bir düzendir.

Çünkü, emeğin örgütlenmediği bir düzen, demokratik bir düzen değildir; otokratik bir düzendir; baskıcı bir düzendir ve daha ilerisi faşist bir düzendir.

Değerli Kipa işçileri,
Uzun bir sürenin ardından Yargıtay, sendikamızın haklılığını doğrulayan kararı aldı.

Şimdi, Tesco Kipa işyerlerinde yeni bir süreç, yeni bir dönem açıldı.

Görevimiz çok önemlidir ve bir o kadar da zorluklarla doludur; oyalamaya, ertelemeye, geciktirmeye gelmez ve gelmeyecektir.

Bunun bilince olarak davranan sendikamız, tüm güçlükleri sizlerden aldığı güçle aşma kararlılığındadır.

Burada ısrarla vurgulamak isteriz ki, tüm üyelerimize yeni güvenceler ve haklar getirecek, onları daha iyi yaşama ve çalışma koşullarına ulaştıracak bir toplu sözleşmenin oluşturulmasında sizlerin birliği ve desteği önkoşuldur.

Bu nedenle toplu sözleşmenin her aşamasında sendikal birliğimizi korumak, geliştirmek ve çok daha ileri boyutlara yükseltmek önkoşuldur, gereklidir ve zorunludur.

Burada gerçekleştirdiğimiz bu toplantı sizlerin bu kararlılığını göstermesi açısından dikkate değer bir özellik taşımaktadır.

Değerli Kipa temsilcileri,
Değerli arkadaşlar,
Önümüzde somut ve gerçekçi hedefler bulunmaktadır. Kipa’da gerçekleştirilecek ilk toplu sözleşme ile düzensiz, esnek ve güvencesiz çalışma, kısaca toplu sözleşme olmaksızın sürdürülen çalışma ilişkileri sona erecektir.

Artık, sendikal hakların yürürlükte olduğu, toplu sözleşmeli bir ortamda çalışacaksınız.

Artık zorlukları tek tek ve bireysel değil, topluca ve birlikte aşmaya çalışacağız.

Çünkü işyerinde yasal ve yetkili olan sendikanız olacak; yazılı kurallar ve hükümler getiren toplu sözleşmeniz ve bu toplu sözleşmenin uygulanması için sizlere destek olan temsilcileriniz olacak...

Ancak tüm bu olumlu değişim için sendikal dayanışma, sendikal birlik, sendikal kararlılık hiçbir biçimde elden bırakılmamalıdır.

Bunun için daha fazla duyarlılık, daha fazla çaba ve daha fazla dikkat gerekiyor.

Yıllardır onurlu mücadele yürüten, yılmayan, korkmayan, dağılmayan tam tersine cesaretle sorunların üzerine yürüyen; yüreğini ve inancını ortaya koyan sizlere sonuna kadar güveniyoruz.

Yaşasın Tesco Kipa işçilerinin onurlu sendikal mücadelesi
Yaşasın Tesco Kipa işçilerinin birliği ve dayanışması.
Yaşasın Türkiye işçi sınıfı
Yaşasın Tez-Koop-İş Sendikası”

Türk-İş Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya katılan UNI Örgütlenme Uzmanı Nigel Venes, Tesco Kipa örgütlenmesi için Tez-Koop-İş Sendikasını kutladı ve UNI Küresel Sendikası Ticaret İşkolu Başkanı Alke Boessiger'in gönderdiği dayanışma mesajını okudu. Boessiger gönderdiği mesajda, " Kararlılığınızın ve direncinizin, sabrınızın ve kudretinizin karşılığını aldınız.

Tez-Koop-İş, Yargıtay’ın vermiş olduğu kararla yasal sendikal temsilciniz olarak tanınmış oldu. UNI ve dünyada Tesco’nun faaliyet yürüttüğü UNI’ye üye tüm sendikalar, sizin mücadelenizle birlikte ayağa kalkmıştır.

Tesco Kipa, şimdi sözleşme masasına oturmalı, sizlerle ve sendikanızla görüşmelere başlamalıdır. Türkiye sermayesine güçlü bir mesaj vermiştir. Sizler, Türkiye ve küresel işçi hareketini daha da güçlendirdiniz. Yakında Kipa ile yapacağınız görüşmelerde iyi şanslar diliyorum. Tüm dünyadaki UNI’li dostlarınız sonuna kadar yanınızda olacaktır" dedi.

İngiltere'deki Tesco işyerlerinde örgütlü olan USDAW Sendikası Genel Sekreteri John Hannett ise gönderdiği mesajda; elde edilen başarıyı kutladığını ve bundan sonraki sürecin de takipçisi olacaklarını ve destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Yakup Akkaya, Tesco Kipa örgütlenmesinin önemine değindi ve AKP iktidarının anti-sendikal uygulamalarını eleştirdi.

Genel Eğitim Sekreteri Haydar Özdemiroğlu, toplantıya katılan çok sayıda üyenin yeni döneme ilişkin sorularını yanıtlayarak yeni kazanımlar için sendikal birliğin ve kararlılığın zorunlu bir ön koşul olduğunu söyledi. Toplantıda söz alan üyeler, sendikal örgütlenme sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardılar.

Toplantıda örgütlenme sürecine katılarak önemli görevler yürüten Tez-Koop-İş Örgütlenme Daire Başkanı Sinan Kahraman, Örgütlenme Uzmanı Muhlis Karslı ile Genel Eğitim Danışmanı Volkan Yaraşır birer konuşma yaptı.

Toplantının son bölümünde toplu iş sözleşmesi süreci konusunda Tez-Koop-İş Sendikası Toplu Sözleşme Bürosu Başkanı İbrahim Bildik sorulara açık yanıtlar verdi.

Bu bölümde şubeler adına söz alan Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Barın, Kipa’da artık yeni döneme girildiğini ve buna uygun sendikal bir yol izlenmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Büyük bir disiplin içinde süren toplantı, el ele tutuşularak atılan coşkulu sloganlarla sona erdi: “Birlik-Mücadele-Zafer, Yaşasın Tez-Koop-İş, Yaşasın İşçi Sınıfının Birliği.”

Ayrıca UNI Küresel Sendikası, Tesco Kipa işçilerinin kazandığı zaferi haberleştirdi. Haberde, Tez-Koop-İş Sendikası'nın ve KİPA işçilerinin uzun yıllardır sürdürdüğü sendikalı ve toplu sözleşmeli çalışma hakkı mücadelesinin 24 Temmuz 2012 tarihinde Yargıtay'ın verdiği kararla zafere ulaştığı belirtildi. 14 Ağustos 2012 tarihinde Ankara'da Tesco Kipa işçilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen toplantının toplu sözleşme hazırlıklarını da kapsayan şekilde coşkuyla geçtiğine değinilen haberde kazanılan zaferin, 30-31 Ekim 2012 tarihlerinde İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek UNI Tesco Küresel Sendika İttifakı'nda diğer sendikalarla birlikte ele alınıp değerlendirileceği kaydedildi.

UNI Küresel Sendikası’nın ilgili haberi için tıklayınız

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img