Bursa Şubemizde Temsilci Eğitimi Yapıldı

Bursa’da 35 temsilcinin katıldığı temsilci eğitimi gerçekleştirildi. Seminere Genel Eğitim Sekreteri İsmail Aydın ve Şube Başkanı Bülent Çetin katıldı. Açılış konuşmasını yapan Aydın, ülke ve sendikal hareketin sorunları üzerinde durdu. Aydın, “Türkiye tarihsel bir dönemden geçiyor. Ortadoğu alt üst oluyor. İç savaş, katliamlar, yıkımlarla sınırlar yeniden belirleniyor. Mezhep savaşları Irak ve Suriye’yi sarmış durumda. Bu ateş çemberi her ülkeyi sarıyor. Türkiye’de bu çemberin içine her an girebilir. Gelişmeler hiç iç açıcı değil. İşçi sınıfına stratejik saldırılar gerçekleştiriliyor. Sınıfın köleleşmesi, biat etmesi amaçlanıyor. Kıdem ihbar tazminatının gaspı, özel istihdam büroları, kiralık işçilik, taşeronlaştırma bu saldırılardan bir kaçı. Önümüzdeki dönem son derece kritik bir dönem olacak. Hepimize görevler düşüyor. Bize yönelik saldırılara cevabımız daha fazla birlik, daha fazla mücadele, daha fazla dayanışma olmalıdır. Tez-Koop-İş’e sahip çıkın. Sendikanızla bütünleşin. Sendika sizin ekmeğiniz, eviniz ve geleceğinizdir. Temsilciler olarak sizler Sendikanın işyerlerindeki yüzü, imajı ve varlığısınız. Sendikayla üyeyi kaynaştırmak sizin asli görevinizdir” dedi.

Temsilcilere iki ders üzerinden seminer verildi. Genel bir Türkiye değerlendirilmesi, temsilcinin görev ve sorumlulukları, iş hukukundaki yeri üzerine yapılan seminerini Genel Eğitim Danışmanımız Volkan Yaraşır verdi. Seminer etkin katılımlı ve son derece işlevli gerçekleşti.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img