İstanbul 5 Nolu Şubede İşyeri Temsilcileri Toplantısı Yapıldı

İstanbul 5 Nolu Şubemize bağlı işyeri temsilcileri toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt'da katıldı.

Sendikamız danışmanı Dr. Emirali Karadoğan, 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemelerin Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerle ilgili yapılan düzenleme konusunda bilgilendirme yaptı.

Antalya Şube'de İşyeri Temsilcileri Eğitimi Yapıldı

Antalya Şubeye bağlı işyeri temsilcileri ile eğitim çalışması yapıldı. İki gün süren eğitime Genel Eğitim Sekreterimiz Salih Gönüllü'de katıldı.

İletişim, dünya ve Türkiye sendikal hareketi tarihi, işyeri temsilcilerinin görev ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği ile örgütlenme konularında düzenlenen eğitimler Merve Diltemiz, Dr. Emirali Karadoğan ve Mustafa Özgen tarafından verildi.

Giresun Şubemizde Sendikal Eğitim Yapıldı

Giresun Şubemize bağlı Samsun, Trabzon ve Rize'deki üyelerimizle örgütlenme ve temel sendikal eğitim çalışması yapıldı.

Eğitime Genel Örgütlenme Sekreterimiz Çağdaş Duyar ve Genel Eğitim Sekreterimiz Salih Gönüllü'de katıldı.

Eğitimler Genel Eğitim Danışmanı Volkan Yaraşır tarafından verildi.

Muğla Şube'de İşyeri Temsilcisi Eğitimi Yapıldı

Muğla Şubemizde, iki gün süren işyeri temsilcileri eğitimi yapıldı. Eğitime, Genel Eğitim Sekreterimiz Salih Gönüllü de katıldı.

İşyeri temsilcilerinin görevleri eğitimi Volkan Yaraşır, örgütlenme konusunda bilgiler ise Mustafa Özgen tarafından verildi.

Muğla Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dilek Bulut, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ile ilgili sunum yaptı.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img