KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZE DUYURU

1- Kamu işveren sendikalarına bağlı kamu sektöründe yaklaşık 16.000 üyemizi ilgilendiren ve 2013, 2014 ve 2015 yılları arasında yürürlükte kalacak yeni dönem toplu iş sözleşmelerinin yetki süreci, daha önceki yıllarda olduğu gibi izleyen günlerde Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda alınacak kararlar doğrultusunda tüm sendikalarla eşgüdüm içinde gerçekleştirilecek bir zamanlamaya bağlı olarak başlatılacaktır.

2- Sendikamız, yeni dönem toplu iş sözleşmelerinin ileri kazanımlar ve güvencelerle sonuçlandırılması amacıyla araştırma ve ön hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar, ilerleyen süreçte tüm üyelerimizle ve işyeri temsilcileriyle yapılacak toplantılarda, onların görüş ve öneri ile biçimlendirilecektir.

3- Sendikamız, toplu iş sözleşme yetki başvurularını tüm işyerlerinde olduğu gibi kamu sektöründeki işyerlerinde de yasaların öngördüğü kurallara bağlı olarak; üyelerimizin hiçbir biçimde zarar görmeyeceği güvenli gelişim süreci içinde gerçekleştirmeye büyük bir özen gösterecektir.

 

4- 2013 yılında toplu iş sözleşmesi yapılacak örgütlü olduğumuz işyerlerine ilişkin tüm yetki prosedürü, üyelerimize internet sayfamızdan ve basın yayın araçları ile geciktirilmeksizin duyurulacaktır. 2013 yılında yenilenecek olan kamu kuruluşları toplu iş sözleşmelerinin bir kısmı şunlardır:

• TÜBİTAK,
• Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
• Kültür ve Turizm Bakanlığı,
• Sosyal Güvenlik Kurumu,
• Gümrük Müsteşarlığı,
• Diyanet İşleri Başkanlığı,
• Vakıflar Genel Müdürlüğü,
• Toprak Mahsülleri Ofisi,
• Maliye Bakanlığı,
• Dışişleri Bakanlığı,
• Sümer Holding,
• Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
• Anadolu Üniversitesi,
• Ankara Üniversitesi,
• Fırat Üniversitesi,
• İstanbul Teknik Üniversitesi,
• İstanbul Üniversitesi,
• Marmara Üniversitesi,
• Uludağ Üniversitesi,
• Atatürk Üniversitesi,
• Çukurova Üniversitesi,
• Dicle Üniversitesi,
• Yıldız Teknik Üniversitesi,
• Ortadoğu Teknik Üniversitesi.

5- Bu toplu iş sözleşmeleri yanında Selçuk Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işyerlerine ilişkin toplu sözleşme yetki başvurusuna bazı sendikaların haksız itirazları sonucu açılan davalar sürmektedir. Bu nedenle 2010 yılından bugüne kadar toplu iş sözleşmeleri ne yazık ki imzalanamamıştır.

6- Kamu sektöründe çalışan üyelerimizin sendikal birliğini bozmak isteyen ve bu amaçla gerçek dışı açıklamalarda bulunan ve yine bugüne kadar toplu iş sözleşmesi yetkisi almamış, toplu iş sözleşmesi imzalamamış, ayrıca yasal kurallara uymadığı için toplu iş sözleşmesi yetkisi almasının olanaksız olduğu sözde sendikanın çarpıtmalarına ve yalana dayalı propagandalarına karşı mutlaka uyanık olunmalıdır.

7- Sendikamız TEZ-KOOP-İŞ, yetki prosedürlerinin haksız itirazlarla engellenmesine, geciktirilmesine ve üyelerimizin geleceğinin kaos ortamına sokulmasına karşı, tüm yasal araç ve yöntemleri kullanmakta kararlıdır. Bunun için üyelerimize sürekli bilgilendirici açıklamalar yapılacak ve gelişmeler düzenli olarak duyurulacaktır.

Tüm temsilcilerimize ve üyelerimize duyurulur.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img