MİGROS TİS Törenle İmzalandı

Sendikamız ile MİGROS A.Ş. arasında bağıtlanan 01.05.2014-30.04.2017 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi; 18.11.2014 tarihinde saat 14.00 de Migros A.Ş.nin İstanbul Ataşehirdeki Genel müdürlüğünde; sendikamızı temsilen, sendikamız Genel Başkanı Osman Gürsu, Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, Genel Mali Sekreteri Yalçın Çalışkan, Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Aydın , Genel Eğitim Sekreteri Haydar Özdemiroğlu ile Migros işyerlerinde örgütlü şube başkanlarımızın, işvereni temsilen de Genel Müdür Ö.Özgür Tort ve Genel Müdür Yardımcısı Demir Aytaç'ın katılımı ile imzalandı.

İmza töreni öncesinde konuşan MİGROS A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort “ İşveren olarak şirket imkanlarını da zorlayarak çalışanları için en iyi sözleşmeyi yapmaya çalıştıklarını, Ancak faaliyette bulundukları parakendecilik alanında özellikle ucuza kalitesiz mal satan yerel veya ulusal ölçekte faaliyet gösteren parakendecilerle mücadele etmenin zorluklarına değinerek, 2015 yılı bizim için kaliteli malın daha ucuza satılabileceğini herkese göstereceğimiz bir yıl olacak “ dedi.

Toplantıda daha sonra söz alan Sendikamız Genel Başkanı Osman Gürsu da en iyi sözleşmenin masada anlaşma ile sonuçlanan sözleşme olduğunu vurguladı. İşçilerin işlerini kaybetme korkusuyla sendikalaşamadıklarını, ülkemizde yaşanan iş cinayetlerinin işçilerin sendikasız çalışmaları ya da işverenlerin aşırı kar hırsıyla daha fazla üretime zorlamalarından kaynaklandığını söyledi. Sendikaların en önemli görevlerinden birinin de üyelerinin iş güvencelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, çalışanların iş güvencelerinin işverenlerin keyfiliklerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu” belirtti.

Konuşmaların ardından Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Makina Mühendisleri Odası'nda Anlaşma Sağlandı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve bağlı işyerlerinde uygulanmak üzere TMMOB Makina Mühendisleri Odası ile Sendikamız arasında imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncüsü, 13 Kasım 2014 Perşembe günü saat 11.00'da, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Genel Merkezinde yapılmıştır.

Sendikamız işyeri temsilcilerinin de katıldığı toplantıda yapılan görüşmeler sonunda uyuşmazlık konusu maddeler üzerinde anlaşmaya varılmış olup, taraflar arasında uyuşmazlık konusu hiçbir husus kalmamıştır. Anlaşma tutanağı için tıklayınız. Taraflar, daha sonra belirlenecek bir tarihte bir araya gelerek toplu iş sözleşmesini imzalayacaklardır.

Migros TİS Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Ankara 4 Nolu Şubemize bağlı Migros Sendika İşyeri Temsilcileri, bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgilendirildi.

Genel Yönetim Kurulumuz ve Ankara 4 Nolu Şube Yöneticilerinin de bulunduğu toplantı, Genel Merkez binamızda yapıldı.

MİGROS A.Ş İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN 13 BİN ÜYEMİZ ADINA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ BAĞITLADIK

Sendikamızın 2014 Temmuz ayından beri Migros A.Ş. ve bağlı işyerlerinde çalışan yaklaşık 13 bin üyemiz adına yürütmekte olduğumuz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Bağıtlanan toplu iş sözleşmesi ile toplu iş sözleşmesinin 1 nci yılında tüm çalışanların ücretlerine % 9,38 oranında zam uygulanması sağlanmıştır.

Bu toplu iş sözleşmesi ile ilk defa işyerinde 7 yıl ve daha fazla kıdemi olan full-time çalışan işçilerin aylık ücretlerine çalıştıkları her yıl için 4,5 TL/ay, part-time çalışanlara ise 2,60 TL/ay kıdem zammı yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplu iş sözleşmemizde yer alan yemek yardımı, gıda yardımı, kasa tazminatı, yakacak yardımı, giyim yardımı, yıllık ücretli izin ve bayram harçlıkları ve doğum, ölüm evlenme yardımı gibi yardımlar % 8,50-10,5 oranlarında artırılmıştır.

Toplu iş sözleşmemiz gereğince işyerinde çalışan Sendikamız üyesi işçilere aylık gıda yardımının 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren aylık 100.-TL den aşağı ödenemeyeceği kararlaştırılmış olup, en kıdemsiz işçinin gıda yardımı 100,00 TL/ay'a yükseltilmiştir.

Toplu iş sözleşmemizin diğer maddelerinde de işçi haklarını geliştiren düzenlemeler yapılmıştır.

TİS'nin 2. ve 3. yıllarında ise ücretlere ve diğer ödemelere enflasyon oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img