Migros TİS Görüşmelerinde 2. Oturum Yapıldı

Migros Ticaret A.Ş. ve bağlı işyerlerinde uygulanmak üzere Migros Ticaret A.Ş. ile Sendikamız arasında imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi 8 Temmuz 2014 Salı günü saat 14.00'da yapılmıştır. Toplantı tutanağı imzaların tamamlanmasından sonra yayımlanacaktır. 01.07.2014 tarihli toplantı tutanağı için tıklayınız.

HAZİRAN'2014 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSLERİ

03 Temmuz 2014 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre 2014 Haziran ayı itibariyle; bir aylık enflasyon yüzde 0,31; oniki aylık enflasyon yüzde 9,16; yıllık ortalama enflasyon yüzde 8,31 oranında artış gerçekleşmiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ocak-Haziran 2014 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Haziran 2014 endeks değeri olan 242,07 rakamının, Aralık 2013 endeks değeri olan 229,01 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 5,70 oranındadır.

Sendikamız tarafından imzalanan bazı toplu iş sözleşmelerinde; "Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran/2014 İndeks Sayısının Aralık/2013 İndeks Sayısına göre değişim oranının %3’ü aşması halinde aşan kısmın tamamı ücret zammı oranına ilave edilecektir." ibaresi yer almaktadır. %3'i aşan kısmı %2,70'dir.

Migros'da TİS Görüşmeleri Başladı

Migros Ticaret A.Ş. ve bağlı işyerlerinde uygulanmak üzere Migros Ticaret A.Ş. ile Sendikamız arasında imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki 1 Temmuz 2014 Salı günü saat 14.00'da yapılmıştır. Toplantı tutanağı imzaların tamamlanmasından sonra yayımlanacaktır.

Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası'nda TİS Görüşmeleri Başladı

Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası işyerinde uygulanmak üzere Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ile Sendikamız arasında imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki 27 Haziran 2014 Cuma günü saat 14.00'da yapılmıştır. 27/06/2014 tarihli toplantı tutanağı için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img