2012 EMEĞİN VE BARIŞIN YILI OLSUN

Yeni umutlarla karşıladığımız 2011 yılını,
torba yasalarla hak kayıplarının ve emeğe dönük saldırıların arttığı, örgütsüz bir toplum yaratma projelerinin hızlandığı, barışın ve kardeşliğin yerine düşmanlıkların körüklendiği, iş kazalarının cinayete dönüştüğü, kadına yönelik şiddetin artmasıyla günde ortalama 3 kadının öldürüldüğü, kıdem tazminatımızın gasp edilmeye çalışıldığı, doğal afetlerin dahi etnik ve ayrımcı söylemlerle değerlendirildiği ve mücadele arkadaşlarımızı yıldızlara uğurladığımız
bir yıl olarak geride bırakıyoruz.

Bütün bunlara rağmen umudumuzu asla yitirmeyerek,
mücadelemizle yeniden yeniden ürettiğimiz direnç
ve umutla karşılıyoruz yeni yılı.

Tüm üyelerimizin ve emek dostlarının yeni yılını kutlar, 2012 yılının emeğin ve barışın yılı olmasını dileriz.