Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Toplumsal yaşamın tüm alanlarında farklı düzeylerde ayrımcılıklar, eşitsizlikler ve dışlanmışlıklar içinde bulunan kadınların sorunları, gerçekte tüm insanlığın sorunlarıdır.

Kadınlar, toplumsal yaşantının pek çok alanında, kırda, kentte, sokakta, evde, okulda ve işyerinde eşitsiz ve ayrımcı uygulama ve davranışlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yine onlar süreç içinde kazanılan kimi ilerleme ve gelişmelere rağmen, eşitsizlik üreten politikalar, yoksulluk, sağlıksız ve güvencesiz çalışma koşulları, şiddet, eğitim olanaklarına erişimden yoksunluk, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlar ile yüzyüzedir.

Çalışma yaşamına girişte, işe alınmada ve çalışma süreci içinde genel olarak dışlanan ve eşitsiz davranışlarla karşılaşan kadınlar, gerçekte istihdam sorunlarının ağır yükünü de sırtlamaktadır. Ancak kadına dönük ayrımcılık ve eşitsizlikler yalnızca çalışma yaşamında değil, toplumsal yaşamın her alanında, farklı düzeylerde ve ölçülerde karşılaşılmaktadır.

Tüm dünyada ve ülkemizde kadınlar, farklı biçimlerde, farklı şiddetlerde ve farklı kapsamda, kırda, kentte, evde, fabrikada, büroda, okulda, sokakta yani hemen her toplumsal alanda çoğu zaman sistemli ya da bilinçli olarak olağanlaştırılmış eşitsizliklerle karşı karşıya bulunuyor. Onların yasal hakları kısıtlanıyor; toplumsal etkinliklere katılımı dolaylı veya dolaysız biçimde engelleniyor; zaman zaman inanılmaz şiddet uygulamalarıyla, kanla, zorla ve nefretle karşı karşıya kalıyor; çalışma ve sosyal güvenlik haklarından yoksun bırakılıyor, soyutlanıyor ve sömürülüyor.

 

Kadınlar özellikle siyasal alandan dışlanıyor; siyasal partilerden, sendikalardan, demokratik örgütlerden ve kamu yönetimleri başta olmak üzere karar alma ve katılım mekanizmalarından ayrı tutuluyor, ikincil konumlara itiliyor, hatta horlanıyor, ötekileştiriliyor, aşağılanıyor... Erkekler işlerinde çoğunlukla engelsiz biçimde yükselebilirken kadınların üzerinde camdan bir çatı var; yükselebileceklerini sansınlar, yaşadıkları/yaşayacakları sınırlar görünür kılınmasın diye.

Bu durum kadınların hak ve eşitlik için yürüttüğü mücadelede çok daha değer kazanıyor.

Kadınların yürüttüğü bu mücadelenin 8 Martlarda güçlü biçimde gündeme gelmesi çok önemlidir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadının toplumsal konumunun değerlendirildiği, sorunların boyutlarının tartışıldığı ve kadın dayanışmasının yeni boyutlar kazandığı bir gün olabildiği sürece anlamlı ve değerli bir gündür.

Özellikle demokratik sosyal dinamizmin sürükleyici unsuru olması gereken sendikaların 8 Martlarda etkinliklerini arttırmaları, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik süreçlere katılım boyutlarını sorgulamaları kaçınılmaz olmalıdır. Sendikaların 8 Martlarda gerçekleştirilen etkinliklerle sınırlı kalmaksızın her dönemde ve koşulda, kadınların sorunlarını temel istemler dizisi içinde ele almalı, sorunlarının çözümlenmesi doğrultusunda eylemler, etkinlikler gerçekleştirmelidir.

Bugün ne dünyada, ne de ülkemizde kadınların eşitsiz ortamda kalması için hiçbir neden bulunmamaktadır, yoktur ve olamaz.

Kadınların tüm toplumsal sorunlarının ortadan kaldırılması zorunluluğu, insanlığın önündeki en önemli hedef olmalıdır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bu hedefin her yıl yeniden ışıdığı bir gün olarak önemli ve değerlidir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta, kadınların katılımı olmaksızın ne toplumsal gelişme yaratılabilir, ne siyasal demokrasi gerçekleştirilebilir, ne barış ve güvenlik sağlanabilir, ne de özgürlükler kazanılabilir. Bir başka anlatımla kadın yoksa hiçbir olumlu toplumsal değişim gerçekleşemez.

Kadınların dışlandığı, toplumsal katılımlarının darlaştırıldığı, sindirildiği ya da gizli-açık baskı altunda tutulduğu bir dünya, insan haklarının ayaklar altında tutulduğu bir dünyadır.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün ayrımcılığın, dışlanmanın ve eşitsizliğin olmadığı bir dünya umudunu daha da güçlendireceğine inanıyor ve güveniyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu