Kristal-İş Sendikası'nın Yanındayız

Kristal-İş Sendikası’nın Şişe Cam’a bağlı işyerlerinde sürdürdüğü grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine aldığı grev kararı, Hükümet tarafından “Milli Güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden” atmış gün süreyle ertelendi.

Alınan bu karar, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasa’ya ve yasalarımıza açık olarak aykırıdır ve sendikal hak ve özgürlükleri tehdit eden yeni bir karar olma özelliği taşımaktadır.

Son sekiz ay içinde tıpkı cam işyerlerinde olduğu gibi bankacılık ve metal işkolunda alınan grev kararlarının hiçbir gerçek olguya dayanmaksızın “ekonomik ve finansal istikrarın bozulması”, “milli güvenlik” gibi gerekçelerle ertelenmesi, ülkemizde demokrasinin, temel hak ve özürlüklerin ve emek haklarının nasıl büyük bir tehlike altında olduğunun somut bir kanıtıdır.

Çalışma, sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakkının tamamlayıcısı ve ayrılmaz bütünleyicisi olan grev hakkının, siyasal iktidar zoruyla baskı altında tutulması, emek ve demokrasi güçlerini yıldırmaya dönük bir güç gösterisidir ve asla kabul edilemez.

Hükümetin aldığı grev ertelemesi kararını protesto ediyor, tüm sendikaların ve demokrasi güçlerinin bu karara etkili biçimde tepki göstereceğine inanıyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası, Kristal-İş Sendikası’nın haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edecektir.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img