Dünya Barış Günü Kutlu Olsun

Dünyanın dört bir yanında süren savaşlar, birlik içerisinde inşa edilecek bir mücadeleyle sonlandırılabilir. Bu mücadeleyi büyütecek olan sınıf dayanışması, barışın tesis edilmesinin olmazsa olmazıdır.

 

Dünya gerginliklerin, çatışmaların, savaşların, terör ve şiddetin milyonlarca insanı doğrudan etkilediği bir gezegen olma özelliğini sürdürüyor.

Günümüzde Ortadoğu Bölgesi başta olmak üzere Afrika kıtasının tümünde, Uzakdoğu’da durmayan savaş ve çatışmalar, onlarca ülkeyi ve halkları derinden sarsıyor. Bunun sonucunda milyonlarca insan topraklarından kilometrelerce uzakta açta, açıkta çoluk-çocuk, genç-ihtiyar ölüm, salgın hastalık, sefalet içinde, son derece kötü barınma koşullarında göçmen olarak yaşama tutunmaya çalışıyor… Silah seslerinin susmadığı ülkelerin hemen tümünde, silahsız sivil halka dönük vahşi saldırıların, katliamların ardı arkası kesilmiyor.

Bütün bunlar sürerken, soğuk savaş günlerini anımsatan  uzun menzilli füze tehditleri, nükleer savaş olasılıkları gündeme getiriliyor.

Emperyalist ülkelerin ve bu ülkelerdeki savaş ya da silah sanayinin kışkırttığı bu süreç, bir yandan silahlanmayı yeni boyutlara tırmandırırken diğer yandan birçok ülkede demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya dönük faşist/miltarist eğilimleri yükseltiyor. Artık birçok ülkede savaş ve şiddet propagandası arttırılıyor, barışı kötüleyen militarist söylemler kutsanıyor. Militarist yapılanmalar devlet aygıtı içinde; ekonomik,  toplumsal ve siyasal yaşamda daha da güçlendirilmeye çalışılıyor. Eğitim programlarının içerikleri daha fazla savaş kavramlarıyla biçimlendiriliyor; ırkçı ve ayrımcı söylemler öne çıkartılıyor; barış yandaşlarına yönelik kin, nefret ve şiddet uygulanıyor; kışkırtıcı girişimlere süreklilik kazandırılıyor…

Ancak savaşlara, militarist politikalara, baskılara ve katliamlara rağmen, insanlığın barış sevgisi ve umudu sönmüyor, söndürülemiyor, söndürülemeyecek…

Çünkü barıştan yana olmak, umuttan yana olmaktır; barıştan yana olmak, gelecekten yana olmaktır; barıştan yana olmak, insandan, insanlıktan yana olmaktır.

Savaşsız, sömürüsüz bir dünya için el ele!...

Güzel günlerin geleceğine dair umudumuzla, üyelerimiz ve halkımızın 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutlarız.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img