MEB 17 Bin İşçiye 3 Yıldır Zam Vermiyor!

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı işyerlerinde çalışan 17 bin işçiye üç yıldır ücret zammı verilmemesi üzerine basına ve kamuoyuna yaptığı açıklama;

Türkiye, sendikal hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, uluslararası sözleşmelere ve yasal haklara rağmen sendikasızlaştırma yöntemlerinin açık biçimde uygulandığı bir süreçten geçmektedir. Grev hakkı kısıtlanmakta, sendikal güvenceler değersiz ve önemsiz kılınmak istenmektedir.

Sendikaların toplu iş sözleşmesi bağıtlamak üzere aylar öncesinden başlattığı yetki başvuruları, “Toplu İş İlişkileri Kanunu” çıkartılacağı gerekçesiyle karara bağlanmamaktadır. Son olarak Parlamento’nun 1 Ekim 2012 tarihine kadar 90 gün süreyle tatile girmesi ve ilgili yasanın TBMM gündemine ne zaman ve nasıl geleceğinin bilinmemesi onbinlerce işçiyi kapsayan toplu sözleşmelerin yetki sorunlarını belirsizleştirmiştir.

Aylardır süren bu yasal sorun, gerçekte sıradan bir prosedür gecikmesi olarak değerlendirilemeyecek bir sorundur. Artık sorun, çalışanlara ne ölçüde değer verildiğini gösteren bir demokrasi ve toplumsal sorun niteliği taşımaktadır.

Devamını oku...

HAVA-İŞ SENDİKASI VE ÜYELERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

Havacılık İşkolunda Hava-İş Sendikası ve üyelerinin en temel hakları olan toplu pazarlık ve grev haklarını kullanmalarını engellemek için muz cumhuriyetlerinde bile görülmeyecek bir şekilde gizlice TBMM’den havacılık işkolunda grev yasağı getirilmesine yönelik bir kanun tasarısı hazırlanmış ve siyasi iktidar tarafından alelacele TBMM gündemine alınmıştır.

Siyasi iktidar, hukuk devletinin ortadan kaldıran bir yaklaşım içerisinde 12 Eylül döneminde darbecilerin bile koymadığı, koyamadığı yasaklar getirmektedir. Bu yasağın gerekçesi oldukça vahimdir. Özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin karlılığını korumak ve rekabet güçlerini arttırmak bu yasa tasarısının tek gerekçesidir. Bu tür bir yasak ancak anti demokratik bir rejimde uygulanabilir, bu tür yasakların bulunduğu rejime demokrasi denmez.

Devamını oku...

Başkanlar Kurulu Ankara'da Toplandı

Başkanlar Kurulumuz 1718 Mayıs'ta Ankara'da toplandı. İki gün süren toplantının ardından Sonuç Bildirisi yayınlandı.

Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi için tıklayınız.

Başkanlar Kurulu, 17-18 Mayıs 2012

İnsanca Yaşam ve Güvenceli Gelecek İçin Haydi Alanlara, Haydi 1 Mayıs’a

Biz İşçiler;
İşsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa;
Kapitalist ve emperyalist sömürü düzenine;
Güvencesiz, esnek ve kuralsız çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya, mezarda emekliliğe, sendikasızlaştırmaya;
Çalışma hakkımızın, kıdem tazminatımızın ve kazanılmış haklarımızın TORBAlara tıkılıp yasalaştırılmasına;
Sermayenin, IMF’nin, Dünya Bankası’nın ve onların yerli işbirlikçilerinin emek düşmanı politikalarına;
Sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, sosyal güvenlik gibi temel hak ve ihtiyaçlarımızın piyasalaştırılmasına;
Taşeron çalıştırmalarla işçi cinayetlerine dönen iş kazalarına;
İşçileri yoksulluk, açlık ve sefalete mahkum eden asgari ücrete;
4/C ve 4/B gibi uygulamalarla köle işçiliği dayatanlara;
Tacizciyi, dayakçıyı, katili koruyanlara;
Ülkemizi nükleer çöplüğe çevirmek isteyenlere;
HES’lerle doğayı katledenlere,
KARŞI,
umudun çoban ateşlerini yakan emekçilerle omuz omuza,

İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMASI İÇİN 1 MAYIS ALANLARINDA OLACAĞIZ.

İşyerlerimizden, mahallelerimizden, okullarımızdan çıkıp,
kadınlarla,
çiftçilerle,
kamu emekçileriyle,
emeklilerle,
işsizlerle,
öğrencilerle,
basın emekçileriyle,
doktor, eczacı, küçük esnaf ve ataması yapılmayan öğretmenlerle omuza omuza,
eşit, özgür, barışçıl, demokratik bir dünya için,
Dünyayı emekten yana değiştirmek için,
Her Günü 1 Mayıs, Her Alanı 1 Mayıs Alanı yapmak için,

İktidara Kul, Sermayeye Köle Olmayacağımızı Haykırmak için ALANLARDAYIZ.

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN,
İSTİYORUZ,
KURACAĞIZ...

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ, GÜNEŞLİ GÜNLER…

YAŞASIN 1 MAYIS
YAŞASIN İŞÇİNİN EMEKÇİNİN BAYRAMI

 

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img