SENDİKAL ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI SUÇ DEĞİLDİR

Ankara Özel Yetkili Mahkemesi, ülkemiz tarihinde eşi benzeri olmayan bir karar alarak Türk-İş'e bağlı Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Genel Eğitim Sekreteri ve Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan, Şube Sekreteri Halil Keten, Şube Mali Sekreteri Binali Güney, Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Demir, Merkez Denetleme Kurulu üyesi Candan Genç ve eski şube yöneticileri Hüseyin Babayiğit, Erkan Aydoğan, Atilla Yılmaz, Serdal Canikli, Metin Eroğlu, Süleyman Demirtaş, Satılmış Öztürk, İhsan Sezer ve Cihan Türe’yi işverenin şikâyeti üzerine 1 yıl 10 ay 15 gün ile 6 yıl 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Devamını oku...

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Engelsiz bir yaşam temel insan hakkıdır.

Dünyada 650 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 9 milyon engelli insan, farklı düzeylerdeki engelleriyle yaşama tutunmaya çalışıyor.

Ülkemizde engellilerin önemli bölümü hala eğitim hizmetlerine ulaşamamaktadır, nitelikli eğitime erişim açısından modern ölçütlerin uzağında eğitim hizmeti sunulmaktadır. Özellikle toplumsal yaşama katılımın en önemli ölçütü ve temel bir insan hakkı olan çalışma hakkı ise, engelli yurttaşlar açısından temel bir sorun olarak öne çıkmakta, hatta diğer sorunların da kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

Devamını oku...

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI MUSTAFA KUMLU: “BORSALARDA VE SERMAYE PİYASALARINDA GREV YASAKLANAMAZ”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısıyla borsalara ve sermaye piyasasına getirilmek istenen grev ve lokavt yasağıyla ilgili bir açıklama yaptı. Kumlu, açıklamasında şunlara yer verdi: “TBMM’ye sunulan ve 28 Kasım 2012 tarihinde (bugün) Genel Kurul’da görüşülecek olan “Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı”nın “Çeşitli Hükümler” başlığı altındaki bölümün 137’nci maddesinin 2’nci fıkrasında “Bu Kanun uyarınca kurulan ve faaliyet gösteren borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları ile MKK tarafından yürütülen hizmetlerde grev ve lokavt yapılamaz” hükmü yer almaktadır.

Açıklamanın tamamı için tıklayınız.

Grev Yasağı

TBMM’ye sunulan ve 28.11.2012 Çarşamba günü Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak olan “Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı” nın “Çeşitli Hükümler” kısmında yer alan 137. Maddesi’nin 2. fıkrasında “Bu Kanun uyarınca kurulan ve faaliyet gösteren borsalar ve teşkilatlanmış diğer Pazar yerleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları ile MKK tarafından yürütülen hizmetlerde grev ve lokavt yapılamaz” hükmü düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile tüm borsa hizmetlerinde Grev ve Lokavt Yasağı getirilmesi önerilmiştir. Öneriye ilişkin olarak Sendikamız Genel Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yapmıştır.

DEĞERLİ BASINIMIZA,

SENDİKALARA,

ODALARA VE MESLEK KURUMLARINA,

SIYASI PARTILERE,

DEMOKRATIK KITLE ÖRGÜTLERİNE,

Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında çalışmakta olan işçiler adına 2006 yılından itibaren yetkili sendika olarak toplu iş sözleşmesi akdetmektedir. Hâlihazırda İMKB çalışanlarının yaklaşık %99‘u sendikamız üyesidir.

Sendikamız, İstanbul Altın Borsasında da 2008 yılından bu yana örgütlüdür ve iki dönem toplu iş sözleşmesi akdetmiştir. Burada da çalışanların büyük çoğunluğu sendikamıza üyedirler.

Bilindiği gibi, TBMM’ye sunulan ve 28.11.2012 Çarşamba günü Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak olan “Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı” nın “Çeşitli Hükümler” kısmında yer alan 137. Maddesi’nin 2. fıkrasında “Bu Kanun uyarınca kurulan ve faaliyet gösteren borsalar ve teşkilatlanmış diğer Pazar yerleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları ile MKK tarafından yürütülen hizmetlerde grev ve lokavt yapılamaz” hükmü düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile tüm borsa hizmetlerinde Grev ve Lokavt Yasağı getirilmesi önerilmiştir.

1962 Yılında Kurulan ve 50. Yılını kutlayan sendikamızın örgütlü olduğu 10 Sayılı İşkolundaki Borsa hizmetlerinde 12 Eylül darbesi ürünü ve anti-demokratik olduğu her kesimce belirtilen 2821-2822 sayılı yasalarda dahi hiçbir surette grev yasağı getirilmemiştir.

Devamını oku...

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img