Başkanlar Kurulumuz Ankara'da Toplandı

Sendikamız Olağan Başkanlar Kurulu 9-10 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara'da toplandı. Çalışmalarını tamamlayan Başkanlar Kurulumuz, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile çalışma yaşamında yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği Sonuç Bildirisi'ni kamuoyuyla paylaşmak üzere yayınlandı.

Sonuç Bildirisi için tıklayınız.

Koop-iş, Sosyal-İş ve Tez-Koop-İş TİİK Tasarısı Hakkında Ortak Açıklama Yaptı

Meclis’te görüşülmekte olan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nın yol açacağı olumsuz sonuçlar ile ilgili olarak 17 No’lu Ticaret, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar işkolunda faaliyet gösteren 3 Sendika, (Koop-İş Sendikası, Sosyal-İş Sendikası, Tez Koop-İş Sendikası) ortak bir basın toplantısı düzenledi.

8 Ekim Pazartesi günü saat 11:00’da Tez Koop-İş Sendikası Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında, üç sendikanın tasarı ile ilgili görüşleri ve Türkiye’deki tüm sendikaların ve milyonlarca işçinin geleceği ile ilgili ortak açıklama, 3 Sendika adına Sendikamız Genel Başkanı Osman Gürsu tarafından basına sunuldu.

Basın metni için tıklayınız.

7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü

İnsanlık onuru; özgürlük, eşitlik ve dayanışma değerleri üzerinde; demokrasinin, temel insan hakları ile hukukun üstünlüğünün var olduğu koşullarda yükselir.

Çalışanların onuru, bu genel ilkelerin sürekli olarak korunduğu ve yaşatıldığı ortamlarda anlamlıdır.

İnsana yakışır iş, tüm çalışanların yaşam ve çalışma koşullarının yükseltildiği, geleceğinin güvence altında tutulduğu; örgütlenme hakkının kısıtlanmadığı; söz, temsil ve demokratik eylem hakkına saygı duyulduğu; cinsiyet, ırk, renk veya sosyal köken, kalıtımsal özellik, dil, din veya inanç, siyasal veya herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, bireysel özellik, engellilik, yaş veya cinsel eğilim gibi nedenlerle ayrımcılığa uğranmadığı, horlanmadığı, aşağılanmadığı, açık ya da gizli şiddetle karşılaşmadığı kısaca insana özgü farklılıkları nedeniyle dışlanmanın bulunmadığı koşullarda sürdürülen çalışmadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)‘ne göre insana yakışır iş, yaşam standartlarının yükseltilmesine ilişkin basit bir göstergeler topluluğu değil, temel bir amaç olmalıdır. Çünkü çalışmak yaşamın zaman, toplumsal bütünleşme ve bireysel özsaygı açısından öylesine önemli bir parçasıdır ki insan onuruna yakışır çalışma kesinlikle nitelikli bir yaşamın eksenini oluşturur.

Devamını oku...

12 EYLÜL BİR KARŞI DEVRİMDİR

12 Eylül faşizmi, Türkiye işçi sınıfına ve emekçi halklara yönelik bir karşıdevrimdir.

ABD emperyalizminin jeopolitik çıkarları için ve Türkiye emekçi halkının kendi kaderinin efendisi olmasına karşı gerçekleştirilen 12 Eylül Darbesi, bir korku imparatorluğudur.

İşkence, ölüm, cezaevleri, kayıplar, 12 Eylül faşizminin gerçek yüzüdür. İşçi sınıfının örgütlülüğünü dağıtmak, kazanılmış haklarını gasp etmek ve umudu yok etmek için gerçekleştirilen 12 Eylül faşist darbesi karanlığın hakimiyetidir.

İşçi sınıfı bugün hala bu karanlıktan çıkmaya çalışıyor. 12 Eylül faşizmiyle hesaplaşmak; işçi sınıfının daha fazla örgütlenmesi, toplumsal ve maddi bir güç olmasıyla mümkündür. Ancak 12 Eylül faşizmi böyle yenilir.

İşçi sınıfı umudu örgütlediği ve geleceği kazandığı ölçüde 12 Eylül faşizmine yanıt verecektir.

İşçi sınıfı ve emekçi yığınlar olarak 12 Eylül faşizmini lanetliyor ve İspanya’da Franco faşizmine direnenlerin söylediği gibi faşizme “Geçit Yok!” diyoruz.


Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img