“NESTLE GRUBUNA BAĞLI ERİKLİ SU’DA BASKILARA SON VERİLMELİDİR”

Dünya’nın önemli ulusötesi şirketlerinden biri olan Nestle Grubuna bağlı Erikli Su’da çalışan işçilerin sendikamız Tez-Koop-iş’te örgütlenmesi yasa ve kural tanımaz biçimde engellenmek istenmektedir.

2016 yılı içinde sendikal güvencelerden yararlanmak ve böylece daha iyi yaşama ve çalışma koşullarına ulaşmak üzere sendikamızda örgütlenen işçileri yoğun yıldırma ve baskı yöntemleriyle engellemeye çalışan işveren, örgütlenme sürecine aktif olarak katılan 47 işçiyi işten çıkartmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili çoğunluğumuzun bulunduğunu tespit etmesine rağmen, yasa tanımaz uygulamalarını sürdüren işveren, bir yandan işyerinde baskılarını sürdürürken aynı zamanda yasal süreci kaosa dönüştürmeye yönelik kural dışı uygulamalarını yürürlüğe sokmuş ve toplu iş sözleşmesi prosedürünü geciktirmeye dönük girişimlerde bulunmuştur.

Nestle Grubuna bağlı Erikli Su’da işverenin neden olduğu tüm gelişmeler, Anayasaya, yasalara ve ülkemizin taraf olduğu örgütlenme ve sendikal hakları güvence altına alan uluslararası sözleşmelere tümüyle aykırıdır.

Sendikamız Tez-Koop-İş, Nestle’nin gerçekleştirdiği tüm anti-sendikal girişimleri şiddetle kınarken; Erikli Su’da işyerinde baskılara son vermeye; haksız biçimde işten çıkartılan tüm işçilerin yeniden işe başlatılmalarına; kargaşa yaratacak davranışlardan kaçınmaya; sendikal hak ve özgürlükleri tanımak üzere yıllar önce imzaladığı Birleşmiş Milletler Örgütü Küresel İlkeler Sözleşmesine uygun davranmaya; çağırmaktadır.

Tez-Koop-iş Sendikası, yasalardan, üyelerinin haklarından, istem ve beklentilerinden aldığı güçle, işverenin sendikasızlaştırma yöntemlerine karşı tüm demokratik araçları sonuna kadar kullanarak direnmeye ve haksızlıklara karşı mücadelede kararlıdır.

Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu

BAŞSAĞLIĞI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenen toplantıya katılmak üzere Bursa’dan hareket eden Türk Metal Sendikası üyesi kadın işçileri taşıyan otobüs, Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkiinde devrildi ve 6 kadın işçi yaşamını kaybederken 35’i de yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı işçilere acil şifalar diliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Toplumsal yaşamın tüm alanlarında farklı düzeylerde ayrımcılıklar, eşitsizlikler ve dışlanmışlıklar içinde bulunan kadınların sorunları, gerçekte tüm insanlığın sorunlarıdır.

Kadınlar, toplumsal yaşantının pek çok alanında, kırda, kentte, sokakta, evde, okulda ve işyerinde eşitsiz ve ayrımcı uygulama ve davranışlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yine onlar süreç içinde kazanılan kimi ilerleme ve gelişmelere rağmen, eşitsizlik üreten politikalar, yoksulluk, sağlıksız ve güvencesiz çalışma koşulları, şiddet, eğitim olanaklarına erişimden yoksunluk, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlar ile yüzyüzedir.

Çalışma yaşamına girişte, işe alınmada ve çalışma süreci içinde genel olarak dışlanan ve eşitsiz davranışlarla karşılaşan kadınlar, gerçekte istihdam sorunlarının ağır yükünü de sırtlamaktadır. Ancak kadına dönük ayrımcılık ve eşitsizlikler yalnızca çalışma yaşamında değil, toplumsal yaşamın her alanında, farklı düzeylerde ve ölçülerde karşılaşılmaktadır.

Tüm dünyada ve ülkemizde kadınlar, farklı biçimlerde, farklı şiddetlerde ve farklı kapsamda, kırda, kentte, evde, fabrikada, büroda, okulda, sokakta yani hemen her toplumsal alanda çoğu zaman sistemli ya da bilinçli olarak olağanlaştırılmış eşitsizliklerle karşı karşıya bulunuyor. Onların yasal hakları kısıtlanıyor; toplumsal etkinliklere katılımı dolaylı veya dolaysız biçimde engelleniyor; zaman zaman inanılmaz şiddet uygulamalarıyla, kanla, zorla ve nefretle karşı karşıya kalıyor; çalışma ve sosyal güvenlik haklarından yoksun bırakılıyor, soyutlanıyor ve sömürülüyor.

Devamını oku...

Sendikamız Başkanlar Kurulu Toplandı

Başkanlar Kurulumuz 19 Ocak Perşembe günü saat 14.00'de Sendikamız Genel Merkez binasında toplandı.

Sendikamız Genel Başkanı Osman Gürsu'nun 25 Aralık 2016 tarihinde vefatı nedeniyle Anatüzüğümüzün 21. maddesi uyarınca, Tez-Koop-İş Sendikası Başkanlar Kurulu üyelerinin oybirliği ile aldığı öneri doğrultusunda Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan yeni görev dağılımı sonucu Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanlığına Genel Mali Sekreter Haydar Özdemiroğlu getirildi.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu'nun kendi arasında yaptığı görev dağılımına göre;

Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu,
Genel Sekreter Hakan Bozkurt,
Genel Mali Sekreter İsmail Aydın,
Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar,
Genel Eğitim Sekreteri Salih Gönüllü,
Genel Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kement,
Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Meral

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img