ZORUNLU ARABULUCULUK, İŞ GÜVENCESİ HAKKINI ORTADAN KALDIRMA ARACIDIR

TBMM’nde İş Mahkemeleri Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikle iş uyuşmazlıklarının çözümünde zorunlu arabuluculuk sistemi yasalaştırıldı.

İş güvencesi hakkının sınırlı ölçülerde uygulandığı ülkemizde getirilen yeni sistemle, bireysel ya da toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması, davanın zorunlu ön şartı olarak aranacak. Arabulucuya başvurma zorunluluğu için alacak veya tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekecek ve işçiler uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda kıdem, ihbar gibi tazminat ile fazla mesai, yıllık izin gibi ücret sorunları için dava açmadan önce mutlaka arabuluculuk kurumuna başvuracak. Mahkemelerde günümüzdeki anlamda dava açma hakkı, birbirine bağlı ve zaman alıcı karmaşık süreçlerden geçilmesi durumunda olanaklı olabilecek…

Zorunlu arabuluculuk sistemi, kiralık işçilik düzenlemesi ardından işçi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan ve doğrudan baskı altında tutan yeni bir düzenleme olması yönünden dikkat çekmektedir. Çünkü getirilen zorunlu arabuluculuk ile yasa zoruyla hak arama özgürlüğüne açık biçimde engel getirilmektedir. Bu durum genel olarak temel insan hakları açısından ve özel olarak işçi hak ve özgürlükleri yönünden hiçbir biçimde kabul edilemez.

Sendikaların, anti-demokratik ortamda tam bir dayatma olarak çıkartılan zorunlu arabuluculuk düzenlemesine karşı kararlılıkla mücadelelerini sürdürmesi mutlak bir zorunluluktur.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

YİNE DENETİMSİZLİK, YİNE İŞ CİNAYETİ: TÜPRAŞ’TA 4 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tüpraş’ın İzmir Aliağa Rafinerisinde depolama tankında bakım sırasında oluşan patlama sonucu alt yüklenici şirkette (taşeronda) çalıştığı bildirilen 4 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de yaralandı.

Çalışma ortamı ve üretim süreci yönünden yüksek risk ve tehlike içeren Aliağa Rafinerisi’nde yaşanan bu olay, olağanlaştırılması olanaksız bir iş cinayeti görüntüsü vermektedir. Bu durum, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına karşı yeterli önlemlerin alınmadığının yeni bir kanıtı olduğu gibi; büyük endüstriyel kazaların, kimyasal sızıntı, yangın ve patlama gibi risklerin yalnız işyerinde çalışanları değil aynı zamanda çok önemli çevre ve genel insan sağlığı tehlikeleri oluşturabileceğinin yeni bir göstergesidir.

Yaşanan olayın yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgi alanı yönünden değil, genel ekolojik risk ve tehlikeler yönünden değerlendirilmesi ve buna göre etkili güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur.

Patlama sonucu yaşamlarını kaybeden 4 işçiye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve arkadaşlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

10 EKİM KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı önünde düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi mitingine yapılan saldırıda 102 insanımız hayatını kaybetmiş, yüzlercesi de yaralanmıştı.

Bundan tam iki yıl önce Türkiye’nin dört bir yanından gelen işçiler, kamu çalışanları, işsizler, öğrenciler, gençler, kadınlar; emek, demokrasi ve barış talebini haykırmak için Ankara Garı önünde buluştu. 10 Ekim günü halaylarla başlayan mitingde saat 10.04‘te Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri yaşandı.

Bu tür saldırılar, emekçi kitlelerin barışa, demokrasiye ve kardeşliğe olan umudunu ve inancını asla zayıflatamayacaktır.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak 10 Ekim Ankara Katliamının 2. Yıl dönümünde hayatını kaybeden yurttaşlarımızın acısını yüreğimizde hissediyor; emeğe, özgürlüğe ve kardeşliğe yapılan bu hain saldırı sonucu kaybettiğimiz insanlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesini sürdüreceğiz!

Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

7 EKİM DÜNYA İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ GÜNÜ

Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) 1999 yılından bu yana evrensel bir hedef olarak belirlediği “İnsana Yakışır İş”, “Üretken ve adil bir ücret getiren, işyerinde güvenli ve ailelere sosyal koruma sağlayan, kişisel gelişim ve toplumla bütünleşme açısından daha iyi fırsatlar sunan işler” olarak tanımlanmaktadır. Bunların yanı sıra insanların kaygılarını serbestçe dile getirme özgürlüğüne sahip oldukları, örgütlenebildikleri, tüm kadınlar ve erkeklerin eşit fırsatlardan yararlandığı ve eşit muamele gördükleri işler olarak da ifade edilebilir.

İşçi maliyetini en aza indirerek, maksimum kar elde etmek isteyen işverenler, işçilere ağır çalışma koşullarını dayatmakta, güvencesiz, taşeron ve kayıtdışı çalışma yaygınlaşmaktadır.

Türk-İş tarafından her ay düzenli olarak yapılan “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Eylül 2017” araştırması sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.523 TL, yoksulluk sınırı 4.960TL’dir. İşçiler 1404 TL asgari ücretle açlık ve yoksulluk sınırının altında çalışmaktadır. Bir diğer yandan ise işsizler ordusu her geçen gün büyümektedir. TÜİK’in Eylül 2017’de yayınlamış olduğu “Hanehalkı İşgücü Araştırması” sonuçlarına göre işsizlik yüzde 10,2 seviyesindedir. İşsiz sayısı ise 3 milyon 251 bine yükselmiştir. Bu rakamlar da göstermektedir ki çalışanların, insana yakışır iş özlemi sürmektedir.

Tüm çalışanlar, sendikal hak ve özgürlüklere sahip olduğu, yaptığı iş karşılığında hak ettiği ücreti alabildiği, sosyal güvenlik imkânlarına sahip olduğu, işçi sağlığı ve güvenliğine uygun çalışma ortamlarında, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin olmadığı işlerde yani insana onuruna yakışır işlerde çalışmalıdır.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak tüm dünyadaki güzellikleri emeğiyle, alın teriyle üretenlerin, insan onuruna yakışır işlerde çalışması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu adına
Haydar Özdemiroğlu
Genel Başkan

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img