KANLI TERÖR SALDIRILARINI LANETLİYORUZ

Ülkemizi kaos ortamına çekmeyi amaçlayan terörist saldırılarından biri 9 Ekim Pazar günü Şemdinli’de gerçekleştirildi.

10’u asker 18 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırıda çok sayıda yaralı da bulunmaktadır.

Türkiye’yi karanlıklara götürmeyi amaçlayan ve ülkemizin bütünlüğünü ortadan kaldırmayı hedefleyen terörist saldırıları şiddetle lanetliyor, yaşamlarını yitiren tüm yurttaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

7 EKİM DÜNYA İNSANA YAKIŞIR İŞ GÜNÜ

GÜVENCELİ VE ONURLU ÇALIŞMA İÇİN TÜM TOPLUM KESİMLERİNE DÜŞEN TARİHSEL GÖREV:
DAHA ÇOK EMEK,
DAHA ÇOK DUYARLILIK,
DAHA ÇOK ÖZVERİ

Çalışma hakkının temel insan hakkı olması tek başına anlamlı ve yeterli bir tanımlama değildir. Çalışmanın demokratik hak ve özgürlüklerin gerçekleştirildiği ortamda insan onuruna yakışır olması öncelikli koşullardandır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre insana yakışır iş, insanların çalışma yaşamındaki özlemlerini yansıtmalı; onlara güvenli bir ortam sunabilmeli; sosyal koruma politikalarını yaşama geçirebilmeli; çalışma ve yaşama standartlarını yükseltebilmelidir. Yine çalışanlar örgütlenerek yaşamlarını etkileyen kararların alınmasına katılabilmeli ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanabilmelidir.

Birçok kez özellikle vurguladığımız gibi insana yakışır iş, tüm çalışanların geleceğinin güvence altında tutulduğu; siyasal, sosyal ve ekonomik nitelikli her türden örgütlenme hakkının tanındığı; söz, temsil ve demokratik eylem hakkına saygı duyulduğu; cinsiyet, ırk, renk veya sosyal köken, kalıtımsal özellik, dil, din veya inanç, siyasal veya herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, bireysel özellik, engellilik, yaş veya cinsel yönelim gibi nedenlerle ayrımcılığa uğranmadığı, nefret söylemleriyle aşağılanmadığı, dışlanmadığı, açık ya da gizli şiddetle karşılaşmadığı, bilinçli ya da bilinçsiz eşitsizlikler ortamında kalınmadığı koşullarda yürütülen çalışmadır.

Güvence altında bulunmayan, örgütlenme hakları kısıtlanan, baskı altında tutulan ve ayrımcılık altında bulundurulan emeğin, insanca çalışma ortamından daha da uzaklaşacağı kesindir. Bu nedenle emeğin örgütlenme gücünü ortaya koyan, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlara duyarlılıkla yaklaşan ve örgütsel bağımsızlıklarını titizlikle koruyan sendikalar, ekonomik ve toplumsal olumsuzlukların giderilmesi, insan onuruna yakışır iş ortamının sağlanması doğrultusunda daha etkin davranmak, hakların korunması ve genişletilmesi amacıyla güç ve eylem birliği oluşturmak zorundadır.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ: SAVAŞSIZ, SİLAHSIZ VE ÇATIŞMASIZ BİR DÜNYA... BARIŞIN, ÖZGÜR YAŞAMIN EGEMEN OLDUĞU BİR DÜNYA...

Küresel düzeyde her geçen yıl yeni boyutlar kazanan sıcak savaşlar, bugün özellikle Ortadoğu bölgesi başta olmak üzere Afrika ve Asya kıtasında yeni katılımlarla, yeni çatışmalarla onlarca ülkeyi ve milyonca insanı doğrudan etkiliyor.

Günümüzde boyutları, içeriği, hedefi ve genel niteliği büyük farklılıklar gösteren savaşların oluşma nedenleri ile sonuçları ise değişmiyor; milyonlar doğdukları topraklarından sürülüyor, mülteci yaşamına zorlanıyor, yaralanıyor, ölüyor...

Savaş kimi zaman aynı ülkenin insanlarının birbirlerini yok etme girişimi ya da ülkeden ülkeye askeri birliklerin veya orduların silahlı çatışmaları biçiminde yürütülürken, kimi zaman da terör saldırısı biçiminde farklı görünümler kazandırılarak sürdürülüyor.

Niteliği ne olursa olsun, savaşlar politikaların silah ve şiddet araçlarıyla sürdürülmesidir ve oluşum nedenlerinin arkasında ekonomik çıkarlarla egemenliğin kan, kin ve şiddet aracılığıyla gerçekleştirilmesi bulunmaktadır.

Savaş ya da savaş tehlikesi, birçok insanın sandığının tersine, yalnızca savaşın bulunduğu bölgeyi ve ülkeyi ilgilendiren bir olgu değildir. Bir başka anlatımla yalnızca silah sesleriyle yaşamak durumunda kalanların etkilendiği bir gerçeklik değildir. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın savaşların yankısı er ya da geç, her ülkeyi, her toplumu ve insanı mutlaka etkileyecek bir güce sahiptir.

İşte bu nedenle savaş, şiddet, terör, çatışma nerede olursa olsun, kayıtsız kalınamayacak nitelikte küresel bir olgudur. Çünkü herhangi bir ülkede veya bölgede gerçekleşen bir savaş; zincirleme bir etkiyle çok uzaklarda, o ülkenin adını bile bilmeyen başka bir ülkede yaşayan insanları da etkileme gücüne sahip ekonomik, toplumsal ve politik bir olgudur.

Ortadoğu‘da özellikle Suriye ve Irak‘ta yıllardır süren kanlı çatışmalar milyonlarca insanın yaşamını acı biçimde etkilemektedir. Milyonlarca insan, mülteci yaşamını sürdürürken, Türkiye sıcak savaşın içine doğru itilmekte, binlerce yıldır birlikte yaşayan halklar birbirine düşmanlaştırılmak, kırdırılmak istenmektedir.

Bugün ülkemizde barışı savunmak, barış duygusunu canlı ve güçlü kılmak, bunun için el ele vermek her insanın, her toplumsal kesimin önceliğini oluşturmalıdır. Çünkü barış duygusunu yitirmek, insanlık duygusunu ve sevgini yitirmek demektir. Bu duyarlılık, savaşlarla kuşatılmış bir bölgenin içinde bulunan ülkemiz insanları açısından son derece önemlidir ve yaşamsal değerdedir.

1 Eylül Dünya Barış Günü‘nde bir kez daha barış için, güvenlik için, haykırıyoruz; tüm dünyada ve bölgemizde savaşların, çatışmaların, şiddetin ve terörün son bulmasını istiyoruz.

Hoşgörü istiyoruz, kardeşlik istiyoruz...

Barışın, özgürlüğün ve demokrasinin kök saldığı bir dünya istiyoruz...

Tez–Koop–İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

TERÖRİST SALDIRILARI LANETLİYORUZ

25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine giderken gerçekleştirilen saldırıda bir jandarma er yaşamını yitirirken, bugün Şırnak'ın Cizre ilçesinde polise yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 8 polis yaşamını yitirdi; yaklaşık 70 kişi ise yaralandı.

Gerçekleştirilen tüm saldırılar, demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya ve ülkemizi kaos ortamına sürüklemeye yönelik stratejik planın bir parçasıdır.

Düzenlenen saldırıların, toplumsal dayanışmamızı ortadan kaldıramayacağına inanıyor ve tüm saldırılarda yaşamını yitiren güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet, yaralı güvenlikçilerimize acil şifalar diliyoruz.

Saygılarımızla.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu adına
Osman Gürsu
Genel Başkan

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img