İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN KANLI SALDIRIYI PROTESTO EDİYORUZ

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran 2016 Salı günü gerçekleştirilen kanlı saldırıda son açıklamalara göre 36 insanın yaşamını yitirmesi ve çok sayıda insanın ise yaralanması ülkemizi bir kez daha yasa boğdu.

Kirli siyasal amaçlarını, toplumu sindirmeye çalışarak gerçekleştirmek isteyen terör örgütlerine en iyi yanıtın, toplumsal dayanışma ve birlik ile verileceğine inanıyoruz.

İstanbul Atatürk Havalimanı’da gerçekleştirilen terörist saldırıyı şiddetle kınıyor, yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

KANLI SALDIRIYI ŞİDDETLE PROTESTO EDİYORUZ

İstanbul’da 7 Haziran 2016 Salı günü erken saatlerde gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 7’si polis 11 yurttaşımızın yaşamını yitirmesi ve çok sayıda yurttaşımızın ise yaralanması, ülkemizi bir kez daha yasa boğdu.

İstanbul’da Vezneciler’de gerçekleştirilen terörist saldırıyı şiddetle kınıyor, yaşamlarını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

28 NİSAN DÜNYA İŞ KAZALARINDA YAŞAMLARINI KAYBEDEN İŞÇİLERİ ANMA GÜNÜ: “DAHA ETKİLİ DÜZENLEME, DAHA GÜÇLÜ DENETİM, DAHA FAZLA YAPTIRIM”

Günlük yaşamın akışı içinde genel olarak görünmez kılınan ya da ancak çok büyük olayların ardından gündeme gelen önemli bir konu da iş sağlığı ve güvenliği sorunudur. Oysa Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün raporlarına göre her yıl Dünyada 270 milyon iş kazası gerçekleşmekte; 160 milyon insan, çalışmaya bağlı nedenlerle hastalanmakta ve ortalama 2 milyon 400 bin insan, iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı olarak yaşamlarını yitirmektedir. Bunun anlamı günde yaklaşık 5 bin kişinin öldüğüdür.

İnsana yakışır iş ortamlarının ve iş ilişkilerinin büyük ölçüde gerçekleştirilmediği, zorunlu yasal denetimlerin yapılamadığı ya da eksik veya hatalı yapıldığı; yasal kuralların yetersiz olduğu ve uygulanmadığı ülkemizde, iş sağlığı ve güvenliği sorunları çok önemli sorun olma özelliğini korumaktadır. Güvenlik kültürünün yetersizliği genel bir toplumsal sorun olmakla birlikte, bu can alıcı konuda devlet kurumlarının, Hükümetlerin ve hatta ne yazık ki sendikaların iş sağlığı ve iş güvenliği kültürünün uzağında olduğu söylenebilir.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ülkemizde yaşanan sorunlar, küresel ölçekte yaşanan olumsuzluklar gibi trajiktir. Çünkü her yıl yaklaşık 1500 işçi, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu yaşamını kaybetmekte; çok büyük bölümü sakatlanmakta, geçici veya kalıcı biçimde işgöremez duruma gelmektedir. Son yıllarda Soma, Ermenek ve Zonguldak madenlerinde yaşanan toplu iş cinayetleri başta olmak üzere inşaat, tersane ve tarım işçilerinin karşılaşlaştığı iş cinayetleri, bu konuda yaşanan sorunların ne kadar önemli olduğunun birer kanıtıdır.

Devamını oku...

TERÖRİST SALDIRILARI NEFRETLE KINIYORUZ

Ankara, 13 Mart 2016 tarihinde yeni bir terör saldırısı ile sarsıldı.

Başkent Ankara’da 156 gün içinde üçüncü büyük bombalı saldırı olan katliam, aralarında TÖMER'de çalışan Sendikamız üyesi Hacer Parlak'ın kızı Destina Peri Parlak'ın da bulunduğu 37 kişinin ölümüne ve 125 yurttaşımızın yaralanmasına neden olmuştur.

Gerçekleştirilen tüm saldırıların ana hedefi, Türkiye’nin kaos ortamı içine girmesi, tıpkı Irak ve Suriye’de olduğu gibi terör sarmalında kalması ve giderek parçalanmasıdır. Ülkemize yönelik bu saldırıların temel amaçlarından biri de kazanılmış demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasıdır.

Bu arada ülkenin başkentinde, üstelik Parlamentonun, Başbakanlığın, Kuvvet Komutanlıklarının ve güvenlik birimlerinin üç-beşyüz metre uzağında gerçekleştirilen saldırıların engellenememesi mutlaka sorgulanması gereken bir olumsuzluktur. Ülkeyi yönetenlerin görevi, halkın güvenliğini sağlayacak etkili önlemleri almak ve yaşama geçirmektir.

Ankara’da gerçekleştirilen katliamı şiddetle kınıyor, yaşamlarını yitiren yurttaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img