KANLI TERÖRİST SALDIRILARI KINIYORUZ HEDEF TÜRKİYE’NİN BİRLİĞİDİR; DEMOKRASİDİR VE  ÖZGÜRLÜKLERDİR

İstanbul Beşiktaş’ta alçakça gerçekleştirilen kanlı saldırıda 38 kişinin yaşamını yitirmesi terörün insanlık dışı yüzünü bir kez daha gösterdi.

Son yıllarda yoğunlaşarak artan terör saldırılarının ana hedefi ülkemizin birliğidir; demokrasidir ve özgürlüklerdir.

Türkiye’nin  kendisine yönelik tüm bu hedefleri etkisiz kılacak güce sahip olduğuna, inanıyor ve güveniyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceğine duyduğumuz güven ve umudu hiçkimse yıkamayacak ve yok edemeyecektir.

Beşiktaş’ta yaşamlarını yitiren tüm insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Tez-Koop-iş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ: “TÜM İNSANLAR ÖZGÜR, ONUR VE HAKLAR BAKIMINDAN EŞİT DOĞARLAR”

Günümüzde dünyanın en önemli sorunlarının başında milyonlarca insanı doğrudan etkileyen ve her yıl yüzbinlerce insanın ölümüne, yaralanmasına, topraklarından sürülmesine neden olan savaşlarla; insanları özgürlüklerinden, temel evrensel haklarından zorla, şiddetle, kanla baskı altında tutan uygulamaların; bir başka anlatımla insan hakları ihlallerinin durdurulamaz boyutlarda tırmanma göstermesi gelmektedir.

İnsan hakları sözleşmelerinin getirdiği temel, genel-geçer ve evrensel hakların kısıtlanması, baskı altında tutulması ve yok edilmesi, hemen her ülkede farklı düzeylerde, kapsamda ve şiddette sürdürülürken, insan hakları sorunlarının aşılması doğrultusunda özellikle demokratik siyasal ve sosyal örgütlerin sorumlulukları her geçen gün daha fazla artmaktadır.

Günümüzde insan hakları ihlallerinin yaygınlaşmasına karşı gözlerini kapatmak, suskun kalmak ve kayıtsızlıkla duraksamak, hak ihlallerinin kaynağı olan egemen siyasal güce birçok kez aktif katkı sağlamaya dönüşen bir tutumdur.

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul etmesinin 68. yılında, unutulmaması ve vurgulanması gereken ilk gerçek, “Tüm insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğu” gerçeğidir. Bu nedenle “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi bir ayrım gözetilmeksizin” insan hakları ve özgürlüklerden yararlanabilmelidirler.

Tüm dünyada, insan hak ve özgürlüklerinin yaşama geçirilmesi, insanlık onurunu yücelteceği gibi insanlığın geleceğini de güvence altında tutacaktır.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ: DIŞLANMAYA, AYRIMCILIĞA, YALNIZLAŞTIRMAYA HAYIR

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ırkı, rengi, ulusal veya sosyal kökeni, dili, dini, inancı, cinsiyeti, yönelimleri ve engelliliği ne olursa olsun, bütün insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit olduğunu, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanması gerektiğini vurgular.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Dünyada 7 milyar insanın geniş anlamda yaklaşık yüzde 12’si, dar anlamda ise yüzde 10’nun engellidir. Buna göre tüm dünyada yaklaşık 850 milyon engelli bulunmaktadır.

Türkiye’de yayınlanan verilere göre engelli nüfusunun oranı Dünya oranlarına parelellik göstermektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 30 yılda engellilerin haklarına dönük yasal düzenlemeler konusunda önemli ilerlemeler yaşanmış, sosyal duyarlılıklar ve önlem politikaları çok daha ileri düzeylere ulaşmıştır. Ancak ne dünyada, ne de ülkemizde engellilerin yaşadığı derin ve kapsamlı sorunlara kalıcı çözümler getirilememiştir.

Ülkemizde engellilerin haklarına ilişkin yeni dönem yasal düzenlemeler, Birleşmiş Milletler Örgütü Engellilerin Hakları Sözleşmesinin 2007 yılında imzalanmasıyla ivme kazanmış, ilerleyen yıllarda kimi yasal ve kurumsal düzenlemelerle görece iyileştirmeler sağlanmıştır Ancak uygulamalarda yıllardır yaşanan trajik sorunlar aşılamamış, etkin çözümler üretilememiş, geciktirilen önlemlerle sorunlar çok daha karmaşıklaştırılmış, düzensizleştirilmiştir.

Devamını oku...

ALADAĞ’DA ÖĞRENCİLERİN YANARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TÜM GERÇEK SORUMLULAR EN KISA ZAMANDA BULUNMALIDIR

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 akşamı (dün) yaşanan yangın sonucu 11 öğrenci ve bir eğitmen yaşamını kaybederken çok sayıda öğrenci de yaralandı.

Yurtta çıkan yangında öğrencilerin yaşamlarını yitirmesini, basit bir olay olarak görmek, bunu sıradan bir yangının neden-sonuç ilişkisi ile açıklamak olanaklı değildir. Çünkü bu yaklaşım, yangın faciasını basit bir adli olaya dönüştürürken gerçek sorumluları/suçluları görünmez kılacak sonuçlar doğurur.

Aladağ’da yaşanan yangın, çok boyutlu nedenleri bulunan tam bir faciadır.

Aladağ’da yaşamlarını yitiren çocuklar, bizim çocuklarımızdır, hepimizin çocuklarıdır.

Yurt yangınında dolaylı ya da dolaysız sorumlulukları bulunan başta tüm alt ve üst düzey kamu görevlileri ile yurt sorumluları olmak üzere, tüm yetkililerin en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmasını bekliyor; benzer faciaların önüne geçmek için tüm ülke düzeyinde etkili önlemler alınmasını istiyor; yaşamlarını yangında yitiren tüm çocuklarımıza Allah’tan rahmet, ana-baba ve yakınlarına sabır diliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img