TÜM ÜYELERİMİZİN ve EMEK CAMİASININ YENİ YILI KUTLU OLSUN

2014 yılı işçiler/emekçiler için insanca yaşam koşullarının ortadan kalktığı, işçi cinayetlerinde onlarca yüzlerce işçi kardeşimizi bir anda kaybettiğimiz bir yıl olarak yaşandı.

Çalışma süreleri fiilen uzadı. Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım gibi temel ihtiyaçlara zam yağdı. Taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, kayıt dışı çalışma yöntemleriyle güvencesiz ve ucuz işçilik olağan çalışma koşulları haline getirildi. İşsizlik rekor rakamlara ulaştı. Asgari ücret her yıl olduğu gibi bu yıl da açlık sınırının altında kaldı.

İşçiler, öğretmenler, öğrenciler taleplerini dile getirmek üzere anayasal gösteri hakkını kullanmak isterken, kent meydanlarında amansız saldırılara maruz kaldı. Emeğe yönelik saydığımız saymadığımız tüm saldırılar, umudu, mücadele azmini yok edemedi.

Emeğe dönük saldırılara ve işçi cinayetlerine karşı birçok direniş yaşandı. Bu direnişler umudumuzu her daim taze tutacak.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak tüm üyelerimizin ve tüm emekçilerin yeni yılını kutlar, insanca bir yaşam ve insanca çalışma koşullarının gerçekleştiği yeni bir yıl dileriz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ (2014)

İnsanlık tarihinin en büyük savaşı olan İkinci Dünya Savaşının sonuçlanmasının ardından 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 10 Aralık 1948 tarıhinde yayınladığı “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, yalnızca yayınlandığı dönemi değil gelecek yüzyıllar açısından da etkileyici, birçok yönüyle belirleyici nitelikte evrensel bir belge niteliğindedir. Bu bildirgenin etkileyici, yönlendirici temel bir ölçüt olarak anlamlandırılması, tüm insanlık tarihinde evrimleşerek gelişen “insan hakları” kavramına yeni boyutlar kazandırmış olmasıdır.

Devamını oku...

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Tez-Koop-İş Genel Yönetim Kurulu’nun
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle
basına ve kamuoyuna yaptığı açıklama

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada yaşayan yaklaşık 7 milyar insanın dar tanımıyla yüzde 5’i, geniş tanımlamayla yüzde 12’si engelli olarak yaşamlarını sürdürmektedir.

Bunun anlamı, yaklaşık 350-850 milyon insanın farklı düzeylerde engelli olduğudur. Avrupa Birliği’ni oluşturan 28 ülkenin toplam nüfusunun 510 milyonu bulduğu düşünüldüğünde ortaya çıkan rakamın ne kadar büyük olduğu açık olarak görülecektir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, sosyal hakları, temel insan hakkı olarak tanımlamaktadır.

Günümüzde sosyal hakların ve sosyal politikaların önemli bölümünü engellilerin haklarına ilişkin kurallar oluşturmaktadır. Ancak burada hakların yaşama geçme ya da uygulanma düzeyinin ne olduğu, engellilerin özellikle eğitim, sağlık, iş, toplumsal uyum sorunlarının ne ölçüde çözümlendiği, ayrımcılık ve eşitsizliklere karşı nasıl korundukları sorularının sorulması gerekir.

Devamını oku...

İŞÇİ KATLİAMLARINA SUSKUN KALINAMAZ

Türkiye, artık sıklaşan ve kitleselleşen işçi cinayetleri ile karşı karşıya bulunuyor.

Yalnızca son 1 hafta içinde Soma katliamından 5.5 ay sonra bu kez, Türkiye’nin en zorlu kömür havzalarından biri olan Karaman-Ermenek’te 18 maden işçisi su baskını sonucu madende mahsur kaldı. Sonra bugün, sabahın köründe boğaz tokluğuna gündelik karşılığında yollara düşen mevsimlik kadın işçilerden 17’si yaşamlarını yitirdi, 28’i ise yaralandı.

Bunları “kader”, “fıtrat”, “ecel”, “doğal afet” diye yorumlayanları kınıyoruz.

Bu katliamlara suskun kalmayı hiçbir zaman ve asla kabul etmiyoruz.

Öfkeliyiz, lanetliyoruz.

Katliamlar sözün bittiği yer değil. Tam tersine tepkinin yığınsallaştırıldığı ve haykırıldığı yer olmalıdır.

Sorumlular açığa çıkartılmalı, yargılanmalıdır. Suçlar cezasızlıkla ödüllendirilmemelidir.

Köklü, kalıcı ekonomik ve sosyal önlemler alınmalıdır. Gecikmeden, hemen.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img