15-16 Haziran Direnişi Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor

Bundan 45 yıl önce 1970 yılında, sermaye sınıfının işçilerin sendika seçme özgürlüğünü kısıtlamaya dönük girişimlere Türkiye İşçi Sınıfı şanlı bir direnişle cevap verdi. TÜRK-İŞ ve DİSK’te örgütlü işçiler ile sendikasız işçiler omuz omuza, kol kola sokaklara dökülerek sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıktılar.

İşçi sınıfı üzerindeki baskılar ve yıldırma politikaları hükümetler ve sermaye sınıfınca bugün de artarak devam etmektedir. Bugün de sendikal hak ve özgürlükler, grev hakkı, kıdem tazminatı gibi işçi sınıfının tarihsel, ekonomik ve sosyal kazanımlarına yönelik tehditler, saldırılar sürmektedir.

Sendikal hak ve özgürlükler önündeki engeller kaldırılmadığı gibi 12 Eylül darbesinin ürünü yasaklara sahip çıkan politikalarla işçi sınıfının kazanımları geriletilmeye çalışılıyor. Özelleştirme, taşeronlaştırma, esnek çalışma politikalarıyla işçiler sendikasızlaştırılırken güvencesizleştiriliyor, yoksullaştırılıyor, köleleştiriliyor.

15-16 Haziran 1970’te Türkiye işçi sınıfının dayanışma içinde yürüttüğü mücadele, sendikal hak ve özgürlükleri engelleyen yasaları durdurmayı başarmıştı. Bugün de 15-16 Haziran direnişinin heyecanı, coşkusu ve ruhuyla yürütülecek birleşik bir mücadeleyi örgütlemeye olan ihtiyacımız, her zamankinden daha fazladır.

15-16 Haziran direnişinin 45. yıl dönümünde, işçi sınıfının yazdığı tarihin ışığı ve mirası ile dünyayı emekten, emekçiden yana değiştirmek için eşit, özgür, adil bir dünya kurana dek mücadele etmeye devam edeceğiz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Tam bir buçuk asır önce 8 Mart 1857’de New York'lu kadın dokuma işçilerinin sömürüye,
baskıya, zulme, haksızlığa, eşitsizliğe karşı başlattıkları başkaldırı ile yaktıkları ateş bugün
kadınların avuçlarında yanmaya devam ediyor.
Elele tutuşmanın zamanıdır.
Dünyayı saracak o yangın için yürekleri birleştirmenin zamanıdır.
“Ben varım” demek için,
yaşamın ve mücadelenin yarısıyım demek için ses çıkarmanın zamanıdır.

Kadının maruz kaldığı cinsiyetçi ayrım din, dil, renk, sınıf tanımadan bütün toplumlarda görülüyor. Dünyanın diğer coğrafyalarında da kadınlar şiddete, adaletsizliğe, sömürüye uğruyor, acılar yaşıyor. Erkek egemen kapitalist sistem içinde sömürülüyor, metalaştırılıyor ve eziliyor.

Bulunduğumuz coğrafyada, hemen yanı başımızda katledilen, bombalanan, tecavüze uğrayan, aşağılanan kadınların ve çocukların çığlıkları bu gün her zamankinden daha fazla yükseliyor.

İçinde bulunduğumuz dünya ne yazık ki hâlâ baskı, zulüm ve şiddetle yoğrulmaya çalışılmaktadır. ABD‘nin Ortadoğu‘da egemen kılmaya çalıştığı savaş ortamında en çok kadınların çığlığı çınlamakta kulaklarımızda. Önceki gün Afganistan‘da, dün Irak‘ta, Filistin‘de, bugün Suriye’de... Ortadoğu coğrafyasının bir parçası olan ülkemizde de ABD icazeti ile yapılan operasyonlar, halkların birbirine karşı kışkırtılması, ırkçılığın yükseltilmesi, kimliği, dili, inancı farklı olanlara tahammül edememe hâli bu topraklarda da en çok kadınları ağlatıyor, yoksunlaştırıyor, ötekileştiriyor...

Ucuz ve güvencesiz işgücü olarak görülen kadın emeği değerini bulmuyor, kadınlar sürekli olarak şiddete maruz bırakılarak sindirilmek isteniyor.

Kadınlar dünyanın, yaşamın ve mücadelenin yarısı. İşçi, işsiz, öğrenci, genç, yaşlı, emekli, tüm kadınlar aynı zamanda dünya halklarına ve kadın kimliğine dayatılan tüm oyunların oyuncusu, figüranı, seyircisi, ışıkçısı, kostümcüsü... Bu oyunu bozabilecek yegâne güç olan kadınların başka bir dünya yaratma mücadelelerini destekliyoruz.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

Genel Yönetim Kurulu

METAL İŞÇİLERİNİN GREVİNİ DESTEKLİYORUZ

Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 15 bin metal işçisi, toplu sözleşme kazanımlarını korumak ve geliştirmek, böylece insanca yaşama ve çalışma koşullarına kavuşmak amacıyla 10 kentte kurulu 22 fabrikada greve başladı. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat 2015 tarihinde greve çıkan işyerlerinin sayısı daha artacaktır.

Uzun süren toplu sözleşme görüşmelerinde sendikanın ücret ve temel haklar konusundaki istemlerine dayatmalarla yanıt veren işveren sendikası MESS, ücret ve parasal sosyal haklarda iyileştirme önerilerine karşı çıktığı gibi çalışanların iş ve sendikal güvencelerinin güçlendirilmesi önerilerine da karşı çıkmaktadır.

Birleşik Metal-İş’in başlattığı grev sefalete, güvencesizliğe ve dayatmalara karşı daha iyi yaşama ve çalışma koşulları için verilen güçlü bir yanıttır.

MESS’in dayatmalarına karşı grev gömleklerini giyen metal işçilerinin onurlu grevini kutluyor; metal işçileriyle tam bir dayanışma içinde bulunduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Türkiye sendikal hareketi tarihine sayısız grev ve direniş deneyimi kazandıran metal işçilerinin mücadelesini kutluyor ve başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

Başkanlar Kurulumuz Ankara'da Toplandı

Başkanlar Kurulumuz 16 Ocak Cuma günü saat 10.00'da Genel Merkez binamızda toplandı.

Ülke ve Sendikamız gündeminin değerlendirildiği toplantı iki gün sürdü.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img