Kültür Bakanlığı yandaş sendikaya para aktardı, Aydınlık 15 Aralık 2014

Öz Büro-İş’e işçinin cebinden usulsüz bir şekilde 1.5 milyon lira aktarıldı. Çalışma ve Turizm Bakanlıkları ‘olur’ görüşü verdi, sendikayla yasaya aykırı olarak imzalanan protokolle de usulsüzlüğe kılıf uyduruldu.

Haberin tamamı...