CHP Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

CHP'de TİS İmzalandı, 4 Ocak 2012

Cumhuriyet Halk Partisi ile Sendikamız arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanması üzerine 01.09.2011–31.08.2014 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi 04.01.2012 (bugün) tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde imzalandı.

Toplu iş sözleşmesini CHP adına imzalayan Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan TOPRAK yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ülke ve dünya gerçekleri göz önünde tutularak emeğe hak ettiği değeri vermek bizim temel yaklaşımımızdır.  Sendikal yaşamın güçlendirilmesi demokrasi için büyük önem taşımaktadır. Biz sendikal yaşamın güçlendirilmesi için gereken her türlü desteği de veriyoruz”

Sendikamız Genel Sekreteri Hakan BOZKURT ise “Türkiye’de 40’ın üzerinde siyasal parti bulunduğunu; ancak, sendikal örgütlenmenin yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’nde olduğunu belirterek, CHP özü ve sözü bir olan parti olduğunu ortaya koymuştur.” dedi.

 

Yapılan toplu iş sözleşmesiyle; ücretlerde birinci yıl %10, ikinci ve üçüncü yıllarda ise enflasyon + 2 puan üzerinden artış yapılması kararlaştırıldı.

Diğer ödemelerin bir bölümü ise aşağıdaki şekildedir:

  • Her yıl dört aylık tutarında ikramiye,
  • Kıdem tazminatı gün sayısı:45,
  • Net 15,00 TL/Gün yemek yardımı,
  • Milletvekili Genel Seçimleri ile Mahalli İdarelerin Genel seçimlerinde birer aylık tutarında seçim primi,
  • Her yıl 1300 metreküp doğalgaz parası tutarında yakacak yardımı,
  • 15,00 – 35,00 TL arasında kıdem zammı,
  • 657 sayılı Yasa doğrultusunda çocuk yardımı,
  • Günlük 25,00 TL harcırah ile geçici görevlendirme sırasındaki diğer tüm giderlerin ödenmesi,
  • Aylık toplu taşıt kartı,
  • Her ay net 500,00 TL sosyal yardım ödemesi.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img