İnsanca Yaşam ve Güvenceli Gelecek İçin Haydi Alanlara, Haydi 1 Mayıs’a

Biz İşçiler;
İşsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa;
Kapitalist ve emperyalist sömürü düzenine;
Güvencesiz, esnek ve kuralsız çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya, mezarda emekliliğe, sendikasızlaştırmaya;
Çalışma hakkımızın, kıdem tazminatımızın ve kazanılmış haklarımızın TORBAlara tıkılıp yasalaştırılmasına;
Sermayenin, IMF’nin, Dünya Bankası’nın ve onların yerli işbirlikçilerinin emek düşmanı politikalarına;
Sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, sosyal güvenlik gibi temel hak ve ihtiyaçlarımızın piyasalaştırılmasına;
Taşeron çalıştırmalarla işçi cinayetlerine dönen iş kazalarına;
İşçileri yoksulluk, açlık ve sefalete mahkum eden asgari ücrete;
4/C ve 4/B gibi uygulamalarla köle işçiliği dayatanlara;
Tacizciyi, dayakçıyı, katili koruyanlara;
Ülkemizi nükleer çöplüğe çevirmek isteyenlere;
HES’lerle doğayı katledenlere,
KARŞI,
umudun çoban ateşlerini yakan emekçilerle omuz omuza,

İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMASI İÇİN 1 MAYIS ALANLARINDA OLACAĞIZ.

İşyerlerimizden, mahallelerimizden, okullarımızdan çıkıp,
kadınlarla,
çiftçilerle,
kamu emekçileriyle,
emeklilerle,
işsizlerle,
öğrencilerle,
basın emekçileriyle,
doktor, eczacı, küçük esnaf ve ataması yapılmayan öğretmenlerle omuza omuza,
eşit, özgür, barışçıl, demokratik bir dünya için,
Dünyayı emekten yana değiştirmek için,
Her Günü 1 Mayıs, Her Alanı 1 Mayıs Alanı yapmak için,

İktidara Kul, Sermayeye Köle Olmayacağımızı Haykırmak için ALANLARDAYIZ.

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN,
İSTİYORUZ,
KURACAĞIZ...

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ, GÜNEŞLİ GÜNLER…

YAŞASIN 1 MAYIS
YAŞASIN İŞÇİNİN EMEKÇİNİN BAYRAMI

 

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img