Şubat Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı

Bilindiği üzere 01.03.2017 – 28.02.2019 yürürlük süreli kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” maddelerinin birinci yıl ikinci altı ay zammını düzenleyen fıkralarında; “Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2018 İndeks sayısının, Ağustos 2017 İndeks sayısına göre değişim oranının % 5’i (Yüzde Beş) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemede belirtilen indeks değişim oranı % 6,84 olarak gerçekleşmiştir.

Buna göre; işçilerin 28.02.2018 tarihindeki ücretlerine 01.03.2018 tarihinden itibaren uygulanacak ikinci yıl birinci altı ay zammı % 3,5 olarak değil, % 1,84 enflasyon farkı da dahil edilerek % 5,34 olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacağı madde metninde açıkça yazılı olan diğer ödemeler de, aynı şekilde ve % 5,34 oranında artırılacaktır.

2018 Şubat ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,73 oranında ve on iki aylık enflasyon yüzde 10,26 oranında artış göstermiştir.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img