İstanbul Üniversitesi'nde Taşeron İşçiler Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

İstanbul Üniversitesi'nde çalışan taşeron işçilerle bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Genel Başkanımız Haydar Özdemiroğlu, Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt, İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Cemal Kement, TİS Daire Başkanı Aydın Arık ve işyeri temsilcileri katıldı.