TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kamuoyunda torba kanun olarak adlandırılan 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.